Preklad protegee

Preklad slova protegee z angličtiny do slovenčiny:


protegee
chránenkyňa
žiačka


História a aktuálnosť slova protegee:

slovo protegee