Preklad provost

Preklad slova provost z angličtiny do slovenčiny:


provost
dekan
prebošt


História a aktuálnosť slova provost:

slovo provost