Preklad punč

Preklad slova punč zo slovenčiny do angličtiny:


punč
negus
punch
toddy

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


negus synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

poke
🔄
vak
🔄
štuchnutie
🔄
udrieť
🔄
vložiť
🔄
hrabať sa
🔄
kutať
lick
🔄
lízanie
🔄
liznutie
🔄
lízať
🔄
slanisko
🔄
kúsok
🔄
troška
biff
🔄
buchnát
🔄
buchar
puncher
🔄
priebojník
🔄
dierovač
🔄
perforátor
🔄
lisovač
🔄
pästiar
perforate
🔄
dierovať
🔄
perforovať
🔄
raziť
🔄
dierkovať
clout
🔄
handra
🔄
handra na riad
🔄
záplata
slug
🔄
slimák
🔄
strela
🔄
guľka
🔄
brok
🔄
hrudka
🔄
známka
plug
🔄
zátka
🔄
zapojovať
🔄
prípojka
🔄
vložka
🔄
kolík
🔄
poistka

Preklad slova punč použitý vo vetách:

“a marketing team that beat all the competitors to the punch”
“a leather punch”


Používanie a aktuálnosť prekladu negus:

slovo negus


Používanie a aktuálnosť prekladu punch:

slovo punch