Preklad rádioelektronické imitujúce klamanie

Preklad slova rádioelektronické imitujúce klamanie zo slovenčiny do angličtiny:


rádioelektronické imitujúce klamanie
electronic imitative deception