Preklad rádioelektronické klamanie

Preklad slova rádioelektronické klamanie zo slovenčiny do angličtiny:


rádioelektronické klamanie
electronic deception


Používanie a aktuálnosť prekladu electronic deception:

slovo electronic deception