Preklad rádioelektronické simulačné klamanie

Preklad slova rádioelektronické simulačné klamanie zo slovenčiny do angličtiny:


rádioelektronické simulačné klamanie
electronic simulative deception