Preklad rahnový

Preklad slova rahnový zo slovenčiny do angličtiny:


rahnový
yard

Anglický preklad yard sa používa aj vo význame:

dvor
nádvorie
ohrada
výbeh
remíza
záhrada
pole
na zoradišti
koľajisko
rahno
dielňa


yard synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

grounds
🔄
zvyšky
🔄
usadenina
🔄
pozemky
🔄
oprávnenie
curtilage
🔄
vnútorný dvor
🔄
dvor, vnútorný
cubic yard
🔄
kubický yard
thousand
🔄
tisíc
🔄
tisícka
one thousand
🔄
tisíc
chiliad
🔄
tisíc
🔄
tisícročie
🔄
milénium
G
🔄
film vhodný pre široké publikum
grand
🔄
veľký
🔄
veľkolepý
🔄
skvelý
🔄
predný
🔄
ohromný
🔄
vznešený
thou
🔄
ty
railyard
🔄
koľajisko
pace
🔄
krok
🔄
chodiť
🔄
rýchlosť
🔄
tempo

Preklad slova rahnový použitý vo vetách:

“a railway yard”
“house and yard but”
“they opened a repair yard on the edge of town”
“it was a small house with almost no yard”


Používanie a aktuálnosť prekladu yard:

slovo yard