Preklad ready-mix

Preklad slova ready-mix z angličtiny do slovenčiny:


ready-mix
hotový pokrm

Ako použiť slovo ready-mix vo vete:

“a ready-mix cake”


Asociatívne výrazy:

ready-mix
🔄
brownie mix
🔄
cake mix
🔄
lemonade mix