Preklad reaper

Preklad slova reaper z angličtiny do slovenčiny:


reaper
žnec
žnica
žací stroj
trávny
obilný


reaper synonymá:

reaper
🔄
harvester
🔄
grim reaper

História a aktuálnosť slova reaper:

slovo reaper


Asociatívne výrazy:

reaper
🔄
binder
🔄
reaper binder
🔄
combine
🔄
header
🔄
vintager