Preklad religion

Preklad slova religion z angličtiny do slovenčiny:


religion
náboženstvo
vyznanie
viera
rehoľa
rehoľný stav
kláštorný život
náboženský obrad
náboženské vyznanie
vierovyznanie

Ako použiť slovo religion vo vetách:

“a person for whom art became a religion
“and religion are two”
“Buddhism and Hinduism, religion
religion but, Mr Weber”
“new religion, and after”


religion synonymá:

religion
🔄
religious belief
🔄
faith
🔄
organized religion

História a aktuálnosť slova religion:

slovo religion


Asociatívne výrazy:

religion
🔄
apophatism
🔄
cataphatism
🔄
analogy
🔄
doctrine of analogy
🔄
cult
🔄
cultus
🔄
religious cult
🔄
cult
🔄
ecclesiasticism
🔄
mysticism
🔄
religious mysticism