Preklad representation

Preklad slova representation z angličtiny do slovenčiny:


representation
reprezentácia
reprezentovanie
zastúpenie
vyjadrenie
zobrazenie
znázorňovanie
vylíčenie
tvrdenie
zahranie
urgencia
znázornenie
spodobnenie
vypodobnenie
zachytenie
stelesnenie
podoba
postava
predstava
symbol
symbolizácia
znak
značka
znamenie
opísanie veci
výklad
rozklad
údaj
prehlasovanie
reprezentanti
pojatie
chápanie
interpretácia
inscenácia
uistenie
zastupovanie
údaje
fakty
predstavenie
ohradenie
protest
opis
záruka
vysvetlenie
zabezpečenie
zastupiteľstvo
opis skutočnosti
poslanecký zbor
podanie informácií
predanie informácií
zhrnutie skutočností
oficiálne prehlásenie
opísanie skutočnosti
zastúpenie v parlamente
poslanci volebného okresu

Ako použiť slovo representation vo vetách:

“phonetic representation
representation at Community level”
“a Congressional vacancy occurred in the representation from California”
“and without legal representation
“diplomatic or consular representation


representation synonymá:

representation
🔄
histrionics
🔄
delegacy
🔄
theatrical performance
🔄
agency
🔄
theatrical
🔄
mental representation
🔄
internal representation

História a aktuálnosť slova representation:

slovo representation


Asociatívne výrazy:

representation
🔄
model
🔄
modeling
🔄
modelling
🔄
dramatisation
🔄
dramatization
🔄
pageant
🔄
pageantry
🔄
figuration
🔄
diagramming
🔄
schematisation
🔄
schematization