Preklad revokácia

Preklad slova revokácia zo slovenčiny do angličtiny:


revokácia
revocation

Anglický preklad revocation sa používa aj vo význame:

odvolanie
zrušenie
stornovanie
storno


revocation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

annulment
🔄
zrušenie
🔄
storno
🔄
odvolanie
🔄
vyhlásenie za neplatné

Preklad slova revokácia použitý vo vete:

“the revocation of a law”


Používanie a aktuálnosť prekladu revocation:

slovo revocation