Preklad rezervované miesto

Preklad slova rezervované miesto zo slovenčiny do angličtiny:


rezervované miesto
reservation

Anglický preklad reservation sa používa aj vo význame:

rezervácia
rezervovanie
zaistenie
chránená oblasť
zadržanie
ponechanie si
vyhradenie
rezervovaný
obmedzenie
výhrady
obstaranie


reservation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

qualification
🔄
kvalifikácia
🔄
spôsobilosť
🔄
označenie
🔄
podmienka
🔄
výhrada
🔄
cenzus
mental reservation
🔄
tajná výhrada
🔄
skrytá myšlienka
🔄
myšlienka, skrytá
booking
🔄
zaúčtovanie
🔄
rezervovanie
🔄
objednávka
🔄
zaistenie
🔄
prihláška
🔄
uzávierka
reserve
🔄
rezerva
🔄
zásoba
🔄
rezervovať
🔄
uschovať
🔄
rezervácia
🔄
zadať

Preklad slova rezervované miesto použitý vo vetách:

“the reservation of the right to use the property”
“without reservation and without”
“accepted with the reservation that she would have to leave early”


Používanie a aktuálnosť prekladu reservation:

slovo reservation