Preklad right to life

Preklad slova right to life z angličtiny do slovenčiny:


right to life
právo na život