Preklad right to vote

Preklad slova right to vote z angličtiny do slovenčiny:


right to vote
hlasovacie právo
volebné právo


right to vote synonymá:

right to vote
🔄
vote
🔄
suffrage

Asociatívny výraz:

right to vote
🔄
universal suffrage