Preklad right triangle

Preklad slova right triangle z angličtiny do slovenčiny:


right triangle
pravouhlý trojholník


right triangle synonymum:

right triangle
🔄
right-angled triangle

História a aktuálnosť slova right triangle:

slovo right triangle