Preklad rodent

Preklad slova rodent z angličtiny do slovenčiny:


rodent
hlodavec
hlodavý

Ako použiť slovo rodent vo vete:

rodent characteristics”


rodent synonymum:

rodent
🔄
gnawer

História a aktuálnosť slova rodent:

slovo rodent


Asociatívne výrazy:

rodent
🔄
mouse
🔄
rat
🔄
murine
🔄
water rat
🔄
new world mouse
🔄
muskrat
🔄
musquash
🔄
ondatra zibethica
🔄
florida water rat
🔄
neofiber alleni
🔄
round-tailed muskrat