Preklad rokovací a procedurálny poriadok

Preklad slova rokovací a procedurálny poriadok zo slovenčiny do angličtiny:


rokovací a procedurálny poriadok
manual

Anglický preklad manual sa používa aj vo význame:

manuál
príručka
manuálny
ručný
rukoväť
telesný
klaviatúra
vojenské cvičenie
cvičný štatút
výcvik so zbraňou
ručná


Preklad slova rokovací a procedurálny poriadok použitý vo vetách:

“manual is based on”
“manual skill”
“a manual transmission”
“manual until the laboratory”
“manual or parts thereof”


Používanie a aktuálnosť prekladu manual:

slovo manual