Preklad rýchle ponorenie

Preklad slova rýchle ponorenie zo slovenčiny do angličtiny:


rýchle ponorenie
crash-dive


Používanie a aktuálnosť prekladu crash-dive:

slovo crash-dive