Preklad rýchlopis

Preklad slova rýchlopis zo slovenčiny do angličtiny:


rýchlopis
shorthand
stenography

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

tesnopis
stenografia
píšuci stenografiou
stenografický samoznak


shorthand synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tachygraphy
🔄
tesnopis

Preklad slova rýchlopis použitý vo vetách:

“This is shorthand for”
“list in shorthand just”
“"The classical error is to regard a scientific law as only a shorthand for its instances"”
“me list in shorthand”
“a parliament is shorthand”


Používanie a aktuálnosť prekladu shorthand:

slovo shorthand


Používanie a aktuálnosť prekladu stenography:

slovo stenography