Preklad rýchlopisný

Preklad slova rýchlopisný zo slovenčiny do angličtiny:


rýchlopisný
stenographic
stenographical


Používanie a aktuálnosť prekladu stenographic:

slovo stenographic


Používanie a aktuálnosť prekladu stenographical:

slovo stenographical