Preklad rýchlorezná oceľ

Preklad slova rýchlorezná oceľ zo slovenčiny do angličtiny:


rýchlorezná oceľ
high-speed steel


Používanie a aktuálnosť prekladu high-speed steel:

slovo high-speed steel