Preklad Salkova vakcína

Preklad slova Salkova vakcína zo slovenčiny do angličtiny:


Salkova vakcína
Salk vaccine


Používanie a aktuálnosť prekladu Salk vaccine:

slovo Salk vaccine