Preklad Sardiňan

Preklad slova Sardiňan zo slovenčiny do angličtiny:


Sardiňan
Sardinian


Používanie a aktuálnosť prekladu Sardinian:

slovo Sardinian