Preklad sarkoléma

Preklad slova sarkoléma zo slovenčiny do angličtiny:


sarkoléma
sarcolemma


Používanie a aktuálnosť prekladu sarcolemma:

slovo sarcolemma