Preklad saturnalia

Preklad slova saturnalia z angličtiny do slovenčiny:


saturnalia
bujná zábava
saturnália
orgia


saturnalia synonymá:

saturnalia
🔄
debauchery
🔄
orgy
🔄
riot
🔄
drunken revelry
🔄
debauch
🔄
bacchanalia
🔄
bacchanal

História a aktuálnosť slova saturnalia:

slovo saturnalia