Preklad Saxov roh

Preklad slova Saxov roh zo slovenčiny do angličtiny:


Saxov roh
saxhorn


Používanie a aktuálnosť prekladu saxhorn:

slovo saxhorn