Preklad scenzurovaný

Preklad slova scenzurovaný zo slovenčiny do angličtiny:


scenzurovaný
expurgated


Preklad slova scenzurovaný použitý vo vete:

“at that time even Shakespeare was considered dangerous except in the expurgated versions”


Používanie a aktuálnosť prekladu expurgated:

slovo expurgated