Preklad scrofulous

Preklad slova scrofulous z angličtiny do slovenčiny:


scrofulous
skrofulózny
nemorálny
morálne skazený

Ako použiť slovo scrofulous vo vetách:

“"a scrofulous, grim, darkly funny burlesque on art, celebrity, and love"”
“our canoe...lay with her scrofulous sides on the shore”
“denounce the scrofulous wealth of the times”


História a aktuálnosť slova scrofulous:

slovo scrofulous