Preklad second growth

Preklad slova second growth z angličtiny do slovenčiny:


second growth
druhotný porast
mladý porast


História a aktuálnosť slova second growth:

slovo second growth