Preklad Sedmohradsko

Preklad slova Sedmohradsko zo slovenčiny do angličtiny:


Sedmohradsko
Transylvania


Používanie a aktuálnosť prekladu Transylvania:

slovo Transylvania