Preklad Seegerova poistka

Preklad slova Seegerova poistka zo slovenčiny do angličtiny:


Seegerova poistka
lock ring


Používanie a aktuálnosť prekladu lock ring:

slovo lock ring