Preklad semenný

Preklad slova semenný zo slovenčiny do angličtiny:


semenný
seed
seedy
seminal
spermatic

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

semeno
vysemeniť
rozosievať
počiatok
pôvod
utvoriť semená
vyberať semená
potomkovia
potomstvo
semienko
jadro


seed synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

source
🔄
prameň
🔄
zdroj
🔄
pôvod
🔄
žriedlo
🔄
dokument
🔄
materiál
germ
🔄
zárodok
🔄
baktéria
🔄
mikrób
🔄
klíčiť
🔄
bacil
semen
🔄
semeno
🔄
sperma
🔄
spermia
seminal fluid
🔄
sperma
ejaculate
🔄
vyrážať
🔄
vystrieknuť
🔄
ejakulovať
cum
🔄
vrátane
🔄
sperma
come
🔄
prísť
🔄
prichádzať
🔄
pricestovať
🔄
ísť
🔄
pochádzať
🔄
poznať
sough
🔄
šum
🔄
šelest
🔄
vzdych
ailing
🔄
chorľavý
🔄
neduživý
indisposed
🔄
indisponovaný
🔄
chorý
🔄
chorľavý
peaked
🔄
vychudnutý
🔄
špicatý
poorly
🔄
zle
🔄
chorľavý
🔄
indisponovaný
sickly
🔄
chorľavý
🔄
odporný
🔄
slabý
🔄
bledý
🔄
často stonavý
🔄
neduživý
unwell
🔄
nezdravý
🔄
v perióde
🔄
chorľavý
🔄
indisponovaný
🔄
nesvoj
under the weather
🔄
pod psa
seamy
🔄
švíkový
🔄
ukazujúci švík
🔄
existujúci so švíkmi
🔄
rubový
🔄
vrásčitý
🔄
zbrázdený
sleazy
🔄
chatrný
🔄
nepevný
🔄
tenký
🔄
riedky
🔄
lacný
🔄
bezcenný
sordid
🔄
lakomý
🔄
odporný
🔄
podlý
🔄
nízky
🔄
biedny
🔄
úbohý
squalid
🔄
zanedbaný
🔄
úbohý
🔄
špinavý
🔄
nečistý
🔄
zašlý
🔄
schátralý
scruffy
🔄
úbohý
🔄
otrhaný
🔄
špinavý

Preklad slova semenný použitý vo vetách:

“as seedy as a fig”
“and in this seedy”
“seed corn”
“seed and Council Directive 2002”
“released scallop seed in the bay”


Používanie a aktuálnosť prekladu seed:

slovo seed


Používanie a aktuálnosť prekladu seedy:

slovo seedy