Preklad semiprofessional

Preklad slova semiprofessional z angličtiny do slovenčiny:


semiprofessional
poloprofesionálny

Ako použiť slovo semiprofessional vo vete:

“a semiprofessional pianist”


semiprofessional synonymum:

semiprofessional
🔄
semipro

História a aktuálnosť slova semiprofessional:

slovo semiprofessional