Preklad Seneka

Preklad slova Seneka zo slovenčiny do angličtiny:


Seneka
Seneca


Preklad slova Seneka použitý vo vete:

“Seneca once observed that”


Používanie a aktuálnosť prekladu Seneca:

slovo Seneca