Preklad šerpa

Preklad slova šerpa zo slovenčiny do angličtiny:


šerpa
sash

Anglický preklad sash sa používa aj vo význame:

ozdobiť šerpou
okenný rám
opasok
rám
krídlo
okenné krídlo
okno pareniska
sklopné okno
krídlové okno
zasadiť okenné krídlo
opatriť okenným krídlom


sash synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

girdle
🔄
pás
🔄
opasok
🔄
kostený pletenec
cincture
🔄
ohrada
🔄
pás
🔄
ohradenie
waistband
🔄
pás
🔄
opasok
waistcloth
🔄
bedrová šatka
window sash
🔄
okenné krídlo
🔄
posuvné krídlo

Preklad slova šerpa použitý vo vetách:

“broad green sash, wearing”
“undid the sash of”


Používanie a aktuálnosť prekladu sash:

slovo sash