Preklad Sevastopoľ

Preklad slova Sevastopoľ zo slovenčiny do angličtiny:


Sevastopoľ
Sebastopol


Používanie a aktuálnosť prekladu Sebastopol:

slovo Sebastopol