Preklad shape

Preklad slova shape z angličtiny do slovenčiny:


shape
tvar
tvarovať
formovať
útvar
forma
podoba
utvárať
dať tvar
výzor
stvárniť
stvárňovať
tvarovať sa
dávať tvar
vytvoriť
urobiť
vymodelovať
konštruovať
profilovať
kuť
točiť
očesať
upraviť
prispôsobovať
prispôsobiť
vypasovať
postaviť
vystaviť
dať dohromady
skoncipovať
zosumarizovať
dopadnúť
dopadať
vyvíjať sa
pokračovať
vypracovať
naplánovať
navrhnúť
predstavovať
predstaviť si
sťahovať sa
usmerniť
formička
múčnik
obrys
profil
telo
postava
figúra
postoj
póza
prízrak
zjavenie
fantóm
maska
kostým
zobrazenie
telesná kondícia
klobúková forma
miska na puding
vyvolať si predstavu
zostava pre signalizáciu
dostávať konečnú podobu
točiť na hrnčiarskom kruhu
modelovať
tvárniť
tvoriť

Ako použiť slovo shape vo vetách:

shape the dough into baguettes”
“a lake in the shape of an hourglass”
“their shape and color”
“a god in the shape of a swan”
“geometry is the mathematical science of shape


shape synonymá:

shape
🔄
work
🔄
figure
🔄
configuration
🔄
mould
🔄
form
🔄
regulate
🔄
soma
🔄
pattern
🔄
build
🔄
human body
🔄
physique

História a aktuálnosť slova shape:

slovo shape


Asociatívne výrazy:

shape
🔄
solid
🔄
plane
🔄
sheet
🔄
natural shape
🔄
flair
🔄
flare
🔄
figure
🔄
line
🔄
angular shape
🔄
angularity
🔄
round shape