Preklad shaping machine

Preklad slova shaping machine z angličtiny do slovenčiny:


shaping machine
obrážačka
tvárniaci stroj
vodorovná obrážačka


shaping machine synonymum:

shaping machine
🔄
shaper

História a aktuálnosť slova shaping machine:

slovo shaping machine


Asociatívne výrazy:

shaping machine
🔄
lathe
🔄
miller
🔄
milling machine