Preklad shaping tool

Preklad slova shaping tool z angličtiny do slovenčiny:


shaping tool
tvarový nôž


História a aktuálnosť slova shaping tool:

slovo shaping tool


Asociatívny výraz:

shaping tool
🔄
die