Preklad shay

Preklad slova shay z angličtiny do slovenčiny:


shay
kočiar


shay synonymum:

shay
🔄
chaise

História a aktuálnosť slova shay:

slovo shay