Preklad show bill

Preklad slova show bill z angličtiny do slovenčiny:


show bill
reklamný plagát
divadelný plagát


show bill synonymá:

show bill
🔄
show card
🔄
theatrical poster

História a aktuálnosť slova show bill:

slovo show bill