Preklad sign

Preklad slova sign z angličtiny do slovenčiny:


sign
podpis
podpísať
znamenie
znak
označiť
značka
dôkaz
náznak
gesto
heslo
podpisovať
naznačovať
tabuľa
príznak
posunok
pokyn
signál
stopa
odznak
plavidlo
reklama
tabuľka
štítok
výveska
div
zázrak
posuvka
signo
jav
reflex
erb
vlajka
štandarda
pamiatka
prihlásiť sa
zapísať sa
znamienko
symbol
znamienkový
schváliť
signalizovať
prihlásiť
značkovať
firma
označenie
parafovať
známka
vývesný štít
povoliť pôžičku
uzavrieť zmluvu
reklamná tabuľa
dopravná značka
erbové znamenie
vstúpiť do armády
informačná tabuľa
viditeľné znamenie
domové označenie
vyzvať k prihláseniu
poznávacie znamenie
požehnať
predzvesť
signovať
značiť
podpísať sa
upísať sa

Ako použiť slovo sign vo vetách:

sign a bill into law”
“got Congress to sign off on the new tax proposal”
sign an intersection”
sign a new highway”
“don't forget the minus sign


sign synonymá:

sign
🔄
contract
🔄
polarity
🔄
signal
🔄
signboard
🔄
signed
🔄
sign on
🔄
augury
🔄
mansion
🔄
sign of the zodiac
🔄
mark
🔄
sign up

História a aktuálnosť slova sign:

slovo sign


Asociatívne výrazy:

sign
🔄
billboard
🔄
hoarding
🔄
sandwich board
🔄
scoreboard
🔄
shingle
🔄
token
🔄
recording
🔄
number
🔄
phone number
🔄
telephone number
🔄
start