Preklad silage

Preklad slova silage z angličtiny do slovenčiny:


silage
silážovanie
siláž

Ako použiť slovo silage vo vetách:

silage, is entered under”
“fodder, hay, straw, silage


silage synonymum:

silage
🔄
ensilage

História a aktuálnosť slova silage:

slovo silage