Preklad skákaný

Preklad slova skákaný zo slovenčiny do angličtiny:


skákaný
leapt
sprung

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

preskákal
skákaná
skákané


leapt synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bounce
🔄
skákať
🔄
odskočiť
🔄
vyskočiť
🔄
nadskakovať
🔄
odskakovať
🔄
odraziť
bound
🔄
hranica
🔄
hraničenie
🔄
medza
🔄
medzera
🔄
skok
🔄
ohraničiť
leap
🔄
skočiť
🔄
skákať
🔄
skok
🔄
vyskočiť
🔄
preskočiť
🔄
preskakovať
leaping
🔄
skákací
🔄
skočiť
🔄
preskakujúci
saltation
🔄
skákanie
🔄
poskakovanie
🔄
tanečný
🔄
tanec
🔄
skok
🔄
skočenie
spring
🔄
jar
🔄
skok
🔄
skákať
🔄
pružnosť
🔄
prekvapiť
🔄
vznikať
give
🔄
dať
🔄
dávať
🔄
udeliť
🔄
venovať
🔄
odovzdať
🔄
viesť
springiness
🔄
pružnosť
fountain
🔄
žriedlo
🔄
prameň
🔄
fontána
🔄
farebnica
🔄
fontánový
🔄
komora
outflow
🔄
výtok
🔄
vytekať
🔄
vytiecť
🔄
výron
🔄
výbuch
🔄
prúd
outpouring
🔄
výlev
springtime
🔄
jarný čas
🔄
jar
rebound
🔄
odraziť sa
🔄
odraz
🔄
znovu-zaviazaný
🔄
reakcia
🔄
obrat
🔄
odskočiť
recoil
🔄
cúvnuť
🔄
trhnutie
🔄
reakcia
🔄
spätný odraz
🔄
mykať
🔄
trhať
reverberate
🔄
odrážať sa
🔄
ozývať sa
🔄
rozliehať
🔄
odraziť sa
🔄
rozliehať sa
🔄
taviť
ricochet
🔄
odrazená rana
🔄
odrážať sa
🔄
odskočená strela
🔄
odraz
🔄
odraziť sa
jump
🔄
skok
🔄
skočiť
🔄
vyskočiť
🔄
zvýšenie
🔄
stúpnutie
🔄
zmena
form
🔄
forma
🔄
tvar
🔄
podoba
🔄
formulár
🔄
tvoriť
🔄
vytvoriť
take form
🔄
nadobudnúť formu
take shape
🔄
vykryštalizovať

Preklad slova skákaný použitý vo vetách:

“leapt into his lap”
“sprung to the window”


Používanie a aktuálnosť prekladu leapt:

slovo leapt


Používanie a aktuálnosť prekladu sprung:

slovo sprung