Preklad skazenie

Preklad slova skazenie zo slovenčiny do angličtiny:


skazenie
debauch
deterioration
vitiation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zhýralosť
orgie
znásilnenie
násilné zvedenie
zvedenie, násilné
unesenie
hýriť
skaziť
zmariť
vylákať
robiť oplzlosti


debauch synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

debauchery
🔄
smilstvo
🔄
orgie
🔄
zhýralosť
🔄
sexuálna neviazanosť
saturnalia
🔄
bujná zábava
🔄
saturnália
🔄
orgia
riot
🔄
hýrenie
🔄
hýriť
🔄
rozmarnosť
🔄
orgie
🔄
vylomenina
🔄
zhluk
pervert
🔄
zmeniť
🔄
zvrátiť
🔄
zasiahnuť
🔄
skaziť
🔄
zvrátený
subvert
🔄
podvracať
🔄
rozvracať
🔄
zvrhnúť
🔄
zničiť
🔄
zrušiť
🔄
úplne zničiť
demoralize
🔄
demoralizovať
🔄
znemravniť
🔄
zmiasť
🔄
popliesť
debase
🔄
znížiť
🔄
ponížiť
🔄
zhoršiť
🔄
sfalšovať
🔄
znehodnotiť
🔄
znehodnotiť mince
profane
🔄
znesvätiť
🔄
zneuctiť
🔄
znevážiť
🔄
poškvrniť
🔄
profanovať
🔄
kliať
vitiate
🔄
zhoršiť
🔄
znečisťovať
🔄
skaziť
🔄
kaziť
🔄
pokaziť
🔄
narušiť
deprave
🔄
skaziť
🔄
zhanobiť
🔄
morálne narušiť
🔄
narušiť, morálne
🔄
potupiť
🔄
vyjadriť opovrhnutie
misdirect
🔄
poslať zlým smerom
🔄
zle udať smer
🔄
nesprávne poučiť
🔄
nesprávne
🔄
dávať
🔄
zavádzať
declension
🔄
úpadok
🔄
odklon
🔄
sklon
🔄
odchýlka
🔄
deklinácia
🔄
skloňovanie
worsening
🔄
zhoršujúci sa
🔄
zhoršenie
impairment
🔄
zmenšenie
🔄
zhoršenie
🔄
zníženie
🔄
znehodnotenie
🔄
oslabenie
🔄
poškodenie

Preklad slova skazenie použitý vo vetách:

“debauch a currency”
“debauch the young people with wine and women”
“deterioration from sources other”
“I would debauch you”
“deterioration in renal function”


Používanie a aktuálnosť prekladu debauch:

slovo debauch


Používanie a aktuálnosť prekladu deterioration:

slovo deterioration