Preklad skazenosť

Preklad slova skazenosť zo slovenčiny do angličtiny:


skazenosť
badness
blackness
corruption
corruptness
depravity
perversity
putridity
rottenness
unholiness
unsoundness
vice
viciousness
vitiation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

škodlivosť
zlý stav
zlá akosť
hnev


badness synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

severity
🔄
prísnosť
🔄
krutosť
🔄
drsnosť
🔄
ťažkosť
🔄
tvrdosť
🔄
namáhavosť
naughtiness
🔄
nezbednosť
🔄
samopaš
🔄
darebáctvo
🔄
neposlušnosť
mischievousness
🔄
darebáctvo
🔄
nezbednosť
🔄
čertovina
🔄
škodlivosť
🔄
zlomyseľnosť
🔄
hanebnosť
inkiness
🔄
začiernenosť
🔄
čeridlo
🔄
špina
🔄
atramentovitosť
black
🔄
načierniť
🔄
zatemniť
🔄
čerň
🔄
černoch
🔄
čiernidlo
🔄
čierna farba

Preklad slova skazenosť použitý vo vetách:

“velvety blackness, though their”
“blackness, which overwhelmed her”


Používanie a aktuálnosť prekladu badness:

slovo badness


Používanie a aktuálnosť prekladu blackness:

slovo blackness