Preklad Škót

Preklad slova Škót zo slovenčiny do angličtiny:


Škót
bluebonnet
Mac
sandy
Sandy
Scot
Scotch
Scotchman
Scotsman
skinflint

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


bluebonnet synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mack
🔄
pršiplášť
🔄
plášť do dažďa
🔄
pasák
mackintosh
🔄
plášť do dažďa
🔄
nepremokavý plášť
🔄
nepremokavá látka
🔄
látka na nepremokavé plášte
🔄
pršiplášť

Preklad slova Škót použitý vo vetách:

“but Papa Mac said”
“town with Mac, who”


Používanie a aktuálnosť prekladu bluebonnet:

slovo bluebonnet


Používanie a aktuálnosť prekladu Mac:

slovo Mac