Preklad skotúľať sa

Preklad slova skotúľať sa zo slovenčiny do angličtiny:


skotúľať sa
roll off


Používanie a aktuálnosť prekladu roll off:

slovo roll off