Preklad škrt

Preklad slova škrt zo slovenčiny do angličtiny:


škrt
deletion
elision
expunction
stroke

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vyrazenie
vymazanie
vyradenie
zmazanie
zrušenie
škrtnutie


deletion synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

excision
🔄
vyrezanie
🔄
resekcia
🔄
výrez
cut
🔄
rez
🔄
zárez
🔄
výrez
🔄
sek
🔄
seknutie
🔄
škrabnutie
exclusion
🔄
vylúčenie
🔄
výlučnosť
🔄
odopretie prijatia
🔄
odopretie vstupu
🔄
negácia
🔄
negácia implikácie
exception
🔄
námietka
🔄
procesná námietka
🔄
výnimka
🔄
výnimočný stav
🔄
výnimočný
🔄
výhrada

Preklad slova škrt použitý vo vetách:

“Article 17, with the deletion”
“deletion is not possible”


Používanie a aktuálnosť prekladu deletion:

slovo deletion


Používanie a aktuálnosť prekladu elision:

slovo elision